پاورپوینت ویتامین ها و داروهای موثر بر کم خونی

پاورپوینت ویتامین ها و داروهای موثر بر کم خونی

پاورپوینت ویتامین ها و داروهای موثر بر کم خونی

 

پاورپوینت ویتامین ها و داروهای موثر بر کم خونی

 

18اسلاید

کم خونی

—کمبود آهن و کم خونی ناشی آن ازمشکلات عمده تغذیه ایی و بهداشتی در کشور و مهمترين نوع کم خوني تغذيه اي در کودکان و زنان در سنين باروري است.اینجا هم مشاهده کنید